Therapiehonden

De wereld van de therapiehond ligt erg dicht tegen die van een traumahond aan. In plaats van er voor één persoon te zijn werkt een therapiehond voor meer personen, cliënten van een therapeut. Wonend bij de therapeut gaat de therapiehond steeds mee naar ‘het werk’ en zal daar op afroep zijn talenten inzetten. Talenten die in weze elke hond al in zich heeft maar die bij een therapiehond in ruime mate aanwezig, en verder geaccentueerd, zijn. In feite zijn dan ook veel hondenrassen geschikt voor dit werk. Een therapiehond is echter géén hulphond en heeft dus niet die privileges die hulphonden wél hebben (bijv. meegaan in de winkel, vrijstelling van aanlijnplicht etc.).

Welke eigenschappen heeft een therapiehond?

Therapiehonden worden bij ons, net als traumahonden, vanaf pup begeleid. Dit omdat we al bij het prille begin mee willen kijken in de keuze, geaardheid en (on)mogelijkheden voor een pup. Zo moet een therapiehond vooral een kalme, rustige hond zijn die niet gauw bang is. Hij moet nieuwsgierig zijn, goed kunnen observeren, gepast actief worden als dat nodig is en/of juist kalm blijven als een cliënt angstig, verward of boos reageert. Ook moet hij goed kunnen ‘spiegelen’ zodat de therapeut met die informatie verder kan. Dat vraagt om een gedegen, professionele opleiding van beiden. Dat begint al bij de fokker die de pups 8 weken observeert. Daarna nemen wij het over en gaan we middels teamtraining de pup en zijn baas klaarstomen voor het therapeutische werk.

Welke opleiding is nodig?

Zoals bij onze traumahonden willen we de aanstaande therapiehond dus al vroeg kunnen begeleiden. Samen de socialisatiefase doorlopen, karakterbuilding en temperament vormen en zorgen dat de hond kennis maakt met veel andere mensen. In principe hebben alle honden een sterke aanleg voor het empathisch werken met mensen maar een therapiehond mag daardoor niet van slag raken. Dat betekent dat de baas (therapeut) ook geschoold moet worden in de lichaamstaal van de hond en het aanleren van commando’s. Alleen dan kan er een professionele wisselwerking zijn waarin hond en baas samen naar derden kunnen opereren. Opleidingen starten dus ook op individuele basis waarna, na afstuderen, baas en hond deel gaan nemen aan jaarlijkse groepsbijscholingen.

Waar werkt een therapiehond?

Therapiehonden werken met name in coachings- en begeleidingstrajecten variërend van kinder- en jeugdzorg, volwassen en ouderen. Ze zorgen er mede voor dat een cliënt zich rustig voelt, zich meer opent en op deze manier een brug slaat tussen behandelaar en cliënt waardoor een therapie opgestart dan wel gecontinueerd wordt. Met name in die domeinen waar veiligheid en rust bovenaan staan (autisme, persoonlijkheidsproblematiek, trauma) komen therapiehonden goed uit de verf!

Werkt u als professioneel therapeut met cliënten die baat zouden kunnen hebben met de aanwezigheid van een therapiehond, neem dan contact met ons op. In een intakegesprek gaan we dan verkennen welke (on)mogelijkheden er zijn.