Thuisconsult

De eerste stap in het komen tot een therapie is het thuisconsult. We komen dan naar u toe en beginnen bij het begin, de afkomst/geschiedenis van de betreffende hond. We bekijken samen de thuissituatie, observeren vanaf dat we binnen komen de hond en kunnen vaak al meteen inzichten geven. Soms is het simpelweg het niet begrijpen van elkaar bij baas en hond, miscommunicatie dus. Hoe fijn is het dan als dat benoemd en opgelost wordt?

Soms zijn de gedragsproblemen echter al dermate onderdeel geworden van het dagelijkse leven dat bazen ten einde raad zijn. Dan is onze komst noodzakelijk, soms zelfs opgelegd door een overheidsinstantie (bijvoorbeeld na een bijtincident). Samen gaan we dan bekijken en bespreken waar het nu precies is misgegaan. En daarna bieden we ook een oplossing in de vorm van een uitgeschreven therapievoorstel waarbij de baas zelf aan de slag kan.

Op dit moment komen er jaarlijks maar liefst 150.000 honden Nederland binnen vanuit het buitenland, veelal uit broodfok (100.000!). Een zeer zorgelijke situatie, temeer omdat de hond in kwestie hier nooit om heeft gevraagd. Nog even los van de medische conditie van honden met een dergelijke afkomst is er vaak ook een opvoedprobleem dat zich meer en meer zal ontvouwen naarmate de pup/hond groter wordt. Het is dan zaak meteen vanaf het begin dit proces te begeleiden.

…en natuurlijk wilt u betaalbare hulp!