Category Archives: Uncategorized

Hulphond & WMO

Geregeld krijgen we vragen over de WMO aanvraag bij gemeenten. Zowel van (aanstaand) cliënten als van de gemeenten zelf. Om daar in te voorzien hebben we een pagina (en downloadbare pdf) gemaakt waarin we inzoomen op deze materie. Je vindt de pagina en de pdf hier.

Opleiding therapiehond

Steeds vaker kregen we de vraag of we ook therapiehonden opleiden en nu kunnen we zeggen; ja, dat doen wij! Therapiehonden en traumahonden verschillen ook niet zoveel van opleiding en geaardheid. Is een traumahond voor één persoon bedoeld, een therapiehond woont bij een therapeut en gaat mee naar diens werk en heeft daar aandacht voor meer personen. Hij spiegelt de cliënt, zorgt voor rust, laat zich aaien/bepraten waarna er op een ongedwongen manier een brug kan ontstaan tussen therapeut en cliënt. Soms praat een cliënt in eerste instantie alleen maar tegen de hond omdat honden nooit oordelen of veroordelen. Wat dat betreft kunnen wij mensen nog wel wat van ze leren!

Voor meer informatie, klik hier!

Gastlessen/Informatie

Als we onderweg zijn met onze eigen honden of met cliënten aan het werk zijn krijgen we vaak vele vragen van passanten. Blijkbaar is een hulphond nog steeds iets bijzonders en veelal zijn de reacties positief. Maar soms komen we in situaties terecht waarbij er géén begrip of kennis is van het fenomeen hulphond. Dan wordt ons ergens de toegang geweigerd, gaat men aan onze honden zitten of leidt men ze opzettelijk af van hun werk. Of we maar even tekst en uitleg willen geven, iets dat we niet willen of hoeven te doen! Mede daarom besteedt Traumahond ook veel aandacht aan informatievoorziening middels het geven van (gratis) gastlessen of voorzien we in kennisoverdracht naar andere (overheids)instanties.

Lees verder

Samenwerking K9-shop

Omdat we duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijk vinden werken we al sinds de oprichting samen met de K9-shop in Kaatsheuvel. Onze cliënten kunnen hier hun tuig en verdere uitrusting tegen gunstige voorwaarden aanschaffen. Dit kan ook op afspraak zodat er geen onnodige prikkels in de winkel zijn bij fysiek winkelen. Tevens zijn de labels “hulphond” alleen te verkrijgen indien een cliënt kan aantonen dat de hond ook daadwerkelijk een hulphond is (en oa. ingeschreven bij een hulphondenschool). Dit om misbruik te voorkomen. Klik hieronder op de link voor het blauwe IDC-Powertuig dat we al sinds jaar en dag gebruiken!

IDC_Powertuig Blauw

Trainer Trauma(hulp)honden

Omdat Traumahond een onderdeel is van het grotere opleidingsinstituut Meducare is het een logische stap dat we ook een opleiding hebben voor mensen die trainer traumahond willen worden. Er is namelijk geen specifieke openbare opleiding voor hulphondentrainers. Binnen deze beroepsopleiding (op post-HBO niveau) gaan we dieper in op alle facetten van het vak van trainer traumahonden. Deze opleiding zal waarschijnlijk starten eind 2021 en hierin gaan we onze medische, didactische en gedragsdeskundige expertises samenbrengen tot één. Heb je interesse in deze opleiding kijk dan even op de volgende pagina…

Lees verder

NEN-norm

In principe kan iedereen zich “opleider” noemen in de wereld van de assistentiehond (het officiële woord voor hulphonden). Dit is ongewenst. Cliënten met een (aankomende) assistentiehond mogen ervan uitgaan dat het instituut waarmee ze werken weet dat er gewerkt wordt met een kwetsbare doelgroep maar tot op heden is er dus geen overkoepelende norm. Mede daarom is op Europees niveau een NEN-werkgroep (330 452) in het leven geroepen waarin alle grote instituten inspraak hebben. Zij buigen zich oa. over hoe je een assistentiehond herkent en hoe je te weten komt of een hond wel goed opgeleid wordt. Uiteraard volgt ook Traumahond deze normontwikkeling op de voet.

Bekijk de pagina van de NEN-norm